Neoderm se brine o koži moje cijele obitelji preko 20 godina

Prije 23 godina (’97) došla sam, ne sjećam se više kako, do Štefi.

Tada je to bio mali salončić,  danas je – svi znamo – SF.

Tada sam prepoznala stručnost, danas znam da  kvaliteta neprekidno raste, iz godine u godinu. Nakon iskustava u Austriji i Španjolskoj gdje sam živjela, Štefin entuzijazam i rezultati koje je pružala – bili su i ostali, najbolja preporuka. Mislim da se rezultati vide na mojem licu – sve moje prijateljice znaju gdje idem, a imale su prilika i upoznati Štefi.

U međuvremenu i moja djeca su, kada su imali problema, dolazili na isto mjesto, sa mnom kod Štefi.

Prijateljica