Naziv i skraćeni naziv tvrtke:

Neoderm d.o.o. za kozmetičke usluge, skraćeno: Neoderm d.o.o.

Sjedište tvrtke:

Osječka 10, Slavonski Brod

Sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar:

Trgovački sud u Slavonskom Brodu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar:

050033257

Naziv i sjedište financijskih institucija u kojima tvrtka ima otvorene račune zajedno s brojevima računa:

Addiko banka

IBAN:

HR5825000091101199179

Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva:

Štefica Švaganović

Iznos temeljnog kapitala i je li uplaćen u cijelosti:

20.000 kn uplaćen u cijelosti